Vi är ett konsultbolag med inhouse som arbetsmetod. Genom direkt kommunikation med uppdragsgivaren producerar och utvecklar vi projekt tillsammans under korta ledtider.

GRAFISK DESIGN Planering och grafisk produktion print + digitalt.  |  Strategi och admin digitala + sociala medier.  |  Dekoration, illustration och fotografering. Vi har nära samarbete med lysande webbyrå och tryckeri.

DESIGN ENGINEER  Engineering, cad specialist & metodutveckling.

Våra erfarenheter finns på våra resp. LinkedIn. Är det något vi kan hjälpa er med? Välkommen kontakta oss!

KONTAKT

PRINT

Fredrik | Bohuslän 5

MEDLEM

Destination Uddevalla
LinkedIn
Instagram